Netwerk van lokale onafhankelijke partijen

PRO is ontstaan als netwerk van lokale partijen die zich niet herkennen in de huidige politieke cultuur en daarom onafhankelijk werken van de bestaande nationale partijen. Onze visie rond lokale democratie is wat ons bindt.

We delen kennis en ervaring met elkaar.

Daarnaast willen met één stem spreken naar hogere beleidsniveaus. Het merendeel van de zaken met een belangrijke impact op lokaal niveau wordt immers op hogere beleidsniveaus beslist.

Burgers voor meer democratie

Zelfbediening (politieke benoemingen, vetzucht aan politieke mandaten), immocratie. 

Politici zijn het erover eens dat er iets moet veranderen, maar ze zijn het er ook over eens dat zij dat niet gaan doen. En we hebben als burger nog altijd niet de mogelijkheid om via bindende volksraadplegingen (referenda) beleid bij te sturen.

We zullen dus zélf initiatief moeten nemen als we dit willen veranderen.