Vlaamse burgerbegroting

Flexibel 1 lid
Waarom een burgerbegroting ?

We moeten als belastingbetaler toezien hoe ons geld door de Vlaamse regering wordt besteed. Een paar ergerlijke voorbeelden :

- 800.000 euro voor een hamstercoordinator

- 550.000 euro voor een kookapp

- 452.000 euro voor een parlementszender

Aanleiding voor dit burgerpanel is het nieuws dat de Vlaamse regering nu 10.000.000 euro gaat uitgeven aan experten om besparingen te zoeken. 

Dit is echter een overbodige uitgave om volgende redenen:

- vele overbodige uitgaven (zoals hierboven) liggen voor de hand

- sociale correcties zoals kinderbijslagen, studiebeurzen,.. zijn beleidsbeslissingen die door een integer parlement (zonder coalitiecultuur) moeten genomen worden

- de werking en controle door de Vlaamse administratie kan gebeuren door Audit Vlaanderen

Hoe zou de begroting eruit zien als burgers mogen beslissen ?

Het is een uitnodiging om mee te denken :

- welke uitgaven zijn overbodig ?

- welke (gepolitiseerde) functies, diensten zijn overbodig ?

- welke inkomsten moeten anders ? welke moeten afgeschaft worden ? welke moeten verhoogd worden ? ...

Group Tags