Federale burgerbegroting

Flexibel 1 lid
Waarom een burgerbegroting ?

We moeten als belastingbetaler toezien hoe ons geld door de federale regering wordt besteed.

Hoe zou de begroting eruit zien als burgers mogen beslissen ?

Het is een uitnodiging om mee te denken :

- welke uitgaven zijn overbodig ?

- welke (gepolitiseerde) functies, diensten zijn overbodig ?

- welke inkomsten moeten anders ? welke moeten afgeschaft worden ? welke moeten verhoogd worden ? ...

Group Tags