Vlaamse burgerbegroting

Flexibel 1 lid
Waarom een burgerbegroting ?

We willen als burgerlobby onze politici helpen bij het nemen van moeilijke beslissingen. 

Na de affaire "Sihame El Kaouakibi" zijn politici nog steeds niet begonnen aan een debat ten gronde over subsidies. Dat is inderdaad lastig als je gewoon bent om sinterklaas te kunnen spelen.

Ook aan de postjescarroussel en de politieke vetzucht willen de politici niet beginnen.

We moeten als belastingbetaler toezien hoe ons geld door de Vlaamse regering wordt besteed. Een paar ergerlijke voorbeelden :

- 800.000 euro voor een hamstercoordinator

- 550.000 euro voor een kookapp

- 452.000 euro voor een tv-zender exclusief voor het Vlaams parlement

Aanleiding voor dit burgerpanel is het nieuws dat de Vlaamse regering nu 10.000.000 euro gaat uitgeven aan experten om besparingen te zoeken. 

Dit is echter een overbodige uitgave om volgende redenen:

- vele overbodige uitgaven (zoals hierboven) liggen voor de hand

- sociale correcties zoals kinderbijslagen, studiebeurzen,.. zijn beleidsbeslissingen die door een integer parlement (zonder coalitiecultuur) moeten genomen worden

- de werking en controle door de Vlaamse administratie kan gebeuren door Audit Vlaanderen

Hoe zou de begroting eruit zien als burgers mogen beslissen ?

Het is een uitnodiging om mee te denken :

- welke uitgaven zijn overbodig ?

- welke (gepolitiseerde) functies, diensten zijn overbodig ?

- welke inkomsten moeten anders ? welke moeten afgeschaft worden ? welke moeten verhoogd worden ? ...

Subsidies; wat is de definitie en het doel ?

Als we naar de Vlaamse begroting kijken, hebben we vragen bij de diversiteit aan subsidies die uitgekeerd worden.  Daar zijn bijvoorbeeld heel wat politiek geliëerde organisaties bij.  Ook bij het gemak waarmee subsidies worden uitgekeerd, hebben we vragen.

In het kader van een kerntakendebat willen we de definitie van subsidies (reglementen) evalueren.

Group Tags