Meer over Erik Beunckens
Plaats 2 - Federaal parlement (Vlaams-Brabant)

Ik ben Erik Beunckens, 57 jaar. Ik heb 4 kinderen en 3 stiefkinderen (tussen 31 en 11 jaar oud), maar voor mij zijn ze alle 7 evenwaardig. Ik ben samenwonend in Zellik en sinds 1994 actief in de lokale politiek, met Lijst Zellik-Relegem, waarvoor ik in Asse sinds 2013 gemeenteraadslid, fractieleider en politieraadslid ben.

Er moet heel wat veranderen, ook op Vlaams en federaal vlak. Politiek moet eerlijk, transparant, weldoordacht en met respect voor haar burgers en hun ideeën gevoerd worden. Er moet met andere woorden dringend een kentering komen en van de klassieke politieke partijen moet zeker geen heil in die richting verwacht worden. Zij wentelen zich immers in zelfgenoegzaamheid, houden zich enkel vast aan “de macht” en zijn meer bekommerd om hun postjes en hun passage aan de vetpotten dan met het algemeen welzijn van hun bevolking.

Een burgerlobby zoals PRO kan hier het antwoord betekenen en het begin inluiden van een nieuwe – propere – politieke cultuur. Hopelijk kan deze burgerlobby zich ontwikkelen tot een vaste waarde in heel Vlaanderen en beginnen wegen op een correcte politieke besluitvorming die “de politiek” terug naar de burgers brengt.

Dit waren dan ook de beweegredenen dat ik – lijsttrekker bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen van het kartel ZellikRelegem-VOLK en herverkozen met 609 voorkeurstemmen – beslist heb mij bij de burgerlobby PRO aan te sluiten en te kandideren bij de volgende nationale verkiezingen in mei 2019.
Wie mij kent, weet dat ik rechtlijnig ben, recht op mijn doel afgaat en mij door niemand de mond laat snoeren. Velen in het sociale leven kennen mij ook als afgevaardigd bestuurder van FedCaf (“Federatie van Cafés van België”) die de belangen van onze lokale horeca ten harte neemt. In die functie kom ik regelmatig op televisie en verdedig ik de belangen van de café’s (de cultuurcentra van de kleine man) op het hoogste politieke niveau. Ook daar heb ik al regelmatig moeten vaststellen hoe “rot” de politiek op dat niveau gevoerd wordt.

Onze burgers verdienen een eerlijke doortastende stem op het hoogste niveau, en daar zal ik dan ook ten volle voor gaan.

Meer info:

Job Afgevaardigd bestuurder van FedCaf
PRO functie Fractieleider Zellik-Relegem