Meer over Erwin De Clerck
Plaats 19 - Vlaams parlement (Vlaams-Brabant)

De PRO beweging is een beweging die de politiek terug een zaak moet maken van het volk , voor het volk. Wanneer zoveel mensen met wantrouwen en afkeer naar de politiek kijken is er iets serieus mis.

Een nieuwe burgerbeweging moet er één zijn die de manier van werken in de politiek verandert. Dit kan door de mensen terug inspraak te geven in de politieke besluitvorming. Inspraak is een krachtige manier om wantrouwen weg te nemen. Vormen van E-Democracy , een huis van de democratie in plaats van de senaat en het houden van niet bindende volksraadplegingen zijn belangrijke ingredienten voor een gezonde democratie in de 21ste eeuw.

Een andere manier om het vertrouwen van de burger terug te winnen is de politiek terugbrengen waar ze thuishoort. Volksvertegenwoordigers horen thuis in het parlement en liever niet op plaatsen die bestuurd kunnen worden door het vrij initiatief zoals bijvoorbeeld Samu Social. Wanneer we kijken naar de gele hesjes zien we  niet alleen een roep om meer koopkracht, we zien ook een groep mensen die zich niet meer herkennen in de politieke klasse, dit moet veranderen.

Het behoud van de Sociale zekerheid beschermt de mensen tegen armoede en uitsluiting en kent dan ook een breed draagvlak bij de Vlaming. De uitdaging voor politici bestaat erin dit vorm te geven op een manier waarbij men profitariaat uitsluit en waarbij iedereen kansen krijgt zichzelf te ontplooien. Een gezonde samenleving is er één waarin de middenklasse floreert en waarbij iedereen zoveel mogelijk kansen krijgt om tot deze middenklasse toe te treden.

Een burgerbeweging in de 21ste eeuw kan zijn ogen niet sluiten voor de milieuproblematiek. We zien echter dat het milieu vaak gebruikt wordt als excuus voor het heffen van belastingen. Het is zeker zo dat het milieuprobleem aanpakken geld kost, toch bestaat de uitdaging van de politiek hierin een krachtig beleid te voeren inzake milieu zonder hierbij te raken aan de koopkracht van de bevolking. We moeten bossen planten , inzetten op openbaar vervoer en het wonen in de steden aantrekkelijker maken voor jonge gezinnen.

Meer info:

Job Dokter
PRO functie Stichter PRO Meise