Meer over Diana Tierens
Achtste opvolger - Federaal parlement (Vlaams-Brabant)

Ik ben Diana Tierens, 57 jaar, gehuwd met Hans en fiere (plus)mama van Joachim, Ruben, Shani en Arjen.
Ik studeerde economische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en werk als boekhoudmanager bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Ik woon al heel mijn leven in Meise en heb onze landelijke gemeente zien evolueren van “boeren buiten” naar een waar stadscentrum. Er wordt de laatste jaren enorm veel gebouwd, maar het wegennet verandert niet mee, de criminaliteit stijgt en daarmee ook het onveiligheidsgevoel, fietspaden zijn in erbarmelijke staat,….

Het kan allemaal beter.

Burgers hebben nood om gehoord te worden, te participeren.

Onze politici moeten dringend werk maken van een doordacht en lange termijn beleid, zodat mensen kunnen wonen in een omgeving waar het aangenaam vertoeven is en waar ze gewoon zichzelf kunnen zijn. Waar er met iedereen rekening wordt gehouden. Openheid en rechtvaardigheid zijn belangrijke waarden, die veel te weinig terug te vinden zijn in de huidige politiek.

Alles draait om eigenbelang, gezien worden, zijn gelijk halen…

Daarom sta ik achter PRO en wil ik er graag mee mijn schouders onder zetten.

Meer info:

Job Ambtenaar
PRO functie Gemeenteraadslid