Meer over Luc Schepens
Eerste opvolger - Vlaams parlement (Limburg)

Ik ben Luc Schepens, 62 jaar. Ik heb 1 dochter en 2 kleinkinderen (9 en 11 jaar oud). Ik ben gehuwd en woonachtig te Sint-Truiden en sinds 2008 actief in de lokale politiek, eerst Lijst Dedecker, vervolgens SterK Stadspartij.

Er moet heel wat veranderen, ook op Vlaams en federaal vlak. Politiek moet eerlijk, transparant, weldoordacht en met respect voor haar burgers en hun ideeën gevoerd worden. Er moet met andere woorden dringend een kentering komen en van de klassieke politieke partijen moet zeker geen heil in die richting verwacht worden. Zij wentelen zich immers in zelfgenoegzaamheid, houden zich enkel vast aan “de macht” en zijn meer bekommerd om hun postjes en hun passage aan de vetpotten dan met het algemeen welzijn van hun bevolking.

Een burgerlobby zoals PRO kan hier het antwoord betekenen en het begin inluiden van een nieuwe – propere – politieke cultuur. Hopelijk kan deze burgerlobby zich ontwikkelen tot een vaste waarde in heel Vlaanderen en beginnen wegen op een correcte politieke besluitvorming die “de politiek” terug naar de burgers brengt.

Dit waren dan ook de beweegredenen dat ik – die lijsttrekker was bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen met 280 voorkeurstemmen – beslist heb mij bij de burgerlobby PRO aan te sluiten en te kandideren bij de volgende Vlaamse verkiezingen in mei 2019.

Wie mij kent, weet dat ik rechtlijnig ben, recht op mijn doel afga en mij door niemand de mond laat snoeren. Velen in het sociale leven kennen mij ook als secretaris bij de Hockey Club Sint-Truiden, vrijwilliger bij het Stadsarchief Sint-Truiden, bestuurslid Heemkunde Nieuwerkerken. In die functie’s kom ik regelmatig in contact met de inwoners van Sint-Truiden en luister ik naar hun problemen. Velen kennen mij ook als (edel)-figurant in alle mogelijke, series, films en reclamespots.

Onze burgers verdienen een eerlijke doortastende stem op het hoogste niveau, en daar zal ik dan ook ten volle voor gaan.

Meer info:

Job Gepensioneerde
PRO functie Vice-voorzitter SterK Stadspartij