Meer over Yves Bruggeman
Lijsttrekker - Federaal parlement (Limburg)

Ik ben Yves Bruggeman, ambtenaar en vader van twee volwassen kinderen. Ik ben opgegroeid in Mortsel en heb er een fantastische jeugd bij de KSA beleefd. Daarna ben ik naar Kapellen uitgeweken waar ik onder andere de wijkvereniging Bauwin heb opgericht.

Ik heb een boek geschreven over de zogenaamde coalitiecultuur in België; ‘Tijd voor een burgerlobby’. Daarin maak ik een kritische balans op van de coalitiecultuur. We vinden het logisch dat politieke partijen na verkiezingen gedurende een hele regeerperiode een meerderheidscoalitie vormen, maar dat is niet zo. Meerderheidscoalities zijn ondemocratisch en ze veroorzaken een hele reeks malaises. Maar hoe moet het dan wel ? Er zijn verschillende democratieën die perfect en zelfs beter werken zonder meerderheidscoalities. Het eenvoudigste voorbeeld zijn de landen die bestuurd worden door een minderheidscoalitie met gedoogsteun. Het boek is hier gratis te downloaden

PRO is een perfecte realisatie van de burgerlobby uit het boek. Mijn engagement voor PRO is dan ook logisch.
Ik ben ook oprichter van Wij-Regering (we-gov.be), een netwerk van niet-politieke burgerbewegingen die volksstemmingen op internet organiseren met de elektronische identiteitskaart. We spiegelen ons daarbij aan de Zwitserse methode.

Als ik verkozen zou worden, kan ik me hier voltijds mee bezig houden want dit project vergt veel werk. We krijgen immers meer en meer vragen van lokale partijen die ook volksstemmingen willen organiseren.

Ik wil PRO in de provincie Limburg en Antwerpen helpen uitbouwen want ik ben er zeker van dat we niet alleen staan met onze verontwaardiging over de huidige politieke cultuur en het gebrek aan medezeggenschap.

    • Doorbraak coalitiecultuur – gedoogsteun aan een minderheidscoalitie;
    • Echte inspraak, lees: bindende referenda op volksinitiatief;

Meer info:

Job Ambtenaar
PRO functie Politiek secretaris PRO nationaal