Meer over Donald Stockmans
Plaats 5 - Federaal parlement (Vlaams-Brabant)

Hallo, Ik ben Donald Stockmans, ik ben 57 jaar oud en gehuwd met Kristel Ameys en sinds 1993 woonachtig in Gooik, komende van Roosdaal , waar ik opgroeide in een politiek liberaal milieu en me sinds 1987 tot voor kort heb ingezet voor de lokale middenstand als een van de stuwende krachten achter de vzw Beroepengids. Beroepshalve ben ik sinds 1987 advocaat waardoor ik heel veel voeling heb met alle lagen van de bevolking.

Hoewel reeds van kindsbeen af via mijn vader zeer goed vertrouwd met de politiek, duurde het tot 2008 dat ik toetrad tot het bestuur van de lokale afdeling van Open Vld Gooik. Al gauw ging ik ook deel uitmaken van het regiobestuur. Maar door een totaal gebrek aan respect voor mijn inhoudelijk werk en aanhoudende interne strubbelingen, kon ik me niet langer verzoenen met de particratie en de van bovenaf opgelegde standpunten.

Begin 2016 hield ik het samen met enkele oude getrouwen voor bekeken en hebben wij onze eigen partij opgericht, m.n. FORZA AZURA, positief liberale partij in Gooik. Met een halve lijst en een minicampagne trokken we in 2018 naar de kiezer en haalden meteen vanuit het niets een score van 5,5%. Enkele weken na de verkiezingen maakten wij kennis met het project van PRO en konden ons daar vrijwel onmiddellijk in vinden. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de input van de burger zich niet mag beperken tot het periodieke stembusgang om vervolgens carte blanche te geven voor een periode van vijf jaar aan de verkozenen des volks.

Een maatschappij die op een ernstige wijze rekening houdt met de mening van de burgers zou bij tal van belangrijke dossiers telkens weer opnieuw beroep moeten doen op de participatie van haar burgers ook tussen twee stembusgangen in. Alleen op deze wijze is er zekerheid dat er bij de burgers al dan niet een draagvlak bestaat voor het realiseren van belangrijke dossiers. Dus in plaats van particratie dient er gekozen te worden voor participatie!

Meer info:

Job Advocaat
PRO functie Voorzitter Forza Azura