Hoe worden we energie-onafhankelijker ?

1. Investeren in energie-onafhankelijkheid

Door gebruik van olie, gas en uranium voor onze energieproducties zijn we afhankelijk van de internationale markt en daarbij soms van ondemocratische regimes. 

Als consument, als land en als EU moeten we ernaar streven om energie-onafhankelijk te worden.  Dat betekent decentralisatie van productie en opslag en ook zoveel mogelijk energie-onafhankelijke consumenten

PRO wil dat de overheden (federaal, Vlaams en gemeente) particulieren en bedrijven financieel stimuleren om hierin te investeren.

Kernenergie toelaten, maar niet financieren

Kernenergie is klimaatneutraal, maar het maakt ons afhankelijk van de uraniumprijzen en multinationals. Het is daarom enkel welkom als product in een brede energiemix.  Nieuwe (modulaire) kerncentrales zijn dus welkom, maar we willen er als samenleving niet in investeren door middel van subsidies of een participatie.  Een vergunning voor de uitbating van een kerncentrale kan daarom op voorwaarde dat de uitbater een verzekering 'burgerlijke aansprakelijkheid' voorlegt en de preventieve bedeling van jodiumpillen voorziet. 

2. Lichtere energiefactuur

Lokale optimalisatie is goedkoper voor fluvius omdat er dan minder verkeer van elektronen via het hoogspanningsnet moet getransporteerd worden

Netbeheerders (laagspanning) zijn publiek, met name Fluvius in Vlaanderen (34 intercommunales).  De gemeenten zijn aandeelhouder en ontvangen zo inkomsten via dividenden.

Fluvius mag geen hoogspanningstarief aanrekenen

Elia is eigenaar van het hoogspanningsnet.  Fluvius weigert echter een korting te geven aan lokale productie/consumptie projecten terwijl zij geen hoogspanningstarief aan Elia moeten betalen. Dit moet rechtgezet worden.

Eén distributietarief voor heel Vlaanderen

Er zijn verschillende tarieven per intercommunale. Deze distributietarieven worden goedgekeurd door de vreg. PRO wil één distributietarief voor heel Vlaanderen

Geen verdoken belastingen

We verlagen de energiefactuur door de verdoken (Vlaamse en federale) belastingen eruit te halen. Het is een eis van test-aankoop die we ondersteunen. 

3. Energieproductie in handen van de samenleving

De klimaatwet in Nederland streeft naar een productie door 50 % van burgers. Dat moet ook het streefdoel zijn in België en Vlaanderen. 

Energiegemeenschappen

PRO wil niet alleen dat gemeenten in hun eigen energieverbruik voorzien. Gemeenten moeten ook investeren in extra productie die ze kan delen/verkopen aan inwoners. Dat kan via energiegemeenschappen.

4. Stop de fake verkoop van groene energie

De EU groene energie markt met certificaten werkt niet ; oorzaak is dat je labels van groene energie kan kopen zonder de groene energie zelf te moeten kopen.

Bijv Ysland is 100% groen (warmte uit de grond), maar kan niet exporteren

Goedkope certificaten die je kan kopen – veel bedrijven kopen deze certificaten en ‘verkopen’ zo grijze stroom met het label groene stroom.

Dit programma kwam deels tot stand dankzij een burgerpanel.