Zwitserland introduceert deliberatieve democratie

PRO Redactie • 11 november 2020
0 comments
0 likes

In Zwitserland, de bakermat van de directe democratie, zijn bindende referenda al decennia lang ingeburgerd.  Een zeer sterke democratie. Toch bekijkt men er hoe de democratie nog kan verbeterd worden.

De kiezersopkomst in Sion bij referenda is er laag. Met een nieuw proefproject wil men meer burgers overtuigen om te stemmen.  Het proefproject is gefinancierd door de  Zwitserse Stichting voor Wetenschappen en werd geleid door professor Nenad Stojanovic.  Het is gebaseerd op het Oregon model dat er wordt toegepast in de VS sinds 2010 (CIR - Citizens Initiative Review).

Het vertrekt van een panel van 18-24 gelote burgers die zo representatief mogelijk zijn voor de bevolking.  Het panel bestudeert alle pro’s en contra’s van de voorstellen gedurende vijf dagen, met hulp van experten.  De intiatiefnemers van het referendum willen een uitgebreider sociaal woningbeleid en meer betaalbare woningen.  Zo stellen ze voor dat 10% van alle nieuwe woningen moet dienen voor sociaal woonbeleid.

Op het einde stelt het panel een rapport op met feiten en cijfers waarover ze onderling eens zijn, samen met het aantal leden dat voor en tegen de voorstellen zijn.  Dit rapport werd dan aan het publiek voorgesteld via de pers.

In Oregon krijgen kiezers dit rapport zelfs samen met hun kiesbrief.   Meer en meer mensen hebben er meer vertrouwen in de rapporten van burgerpanels dan in de informatie van overheden of media, zo blijkt uit studies.

Swissinfo.ch

Be the first one to comment