Bevraging over louter technische vraag door organisator die zelf betrokken partij is

PRO redactie • 17 april 2020
0 comments
0 likes

Volksbevraging over dumping radioactief afval

De Belgen mogen hun stem laten horen in de plannen om radioactief afval te bergen diep in de Belgische bodem. Dat kondigt Niras, de instelling die verantwoordelijk is voor het beheer van het radioactieve afval in België, aan. De bevolkingsraadpleging loopt tot en met 13 juni op www.niras.be/sea2020.

De bevolkingsraadpleging is een verplicht onderdeel van het proces om te beslissen wat er met het hoogradioactief en/of langlevend radioactief afval zal gebeuren. Dat is afval uit onder meer de kerncentrales dat honderdduizenden jaren lang (tot een miljoen jaar) afgezonderd moet worden van mens en milieu.

Zijn er echt geen alternatieven ?

Niras stelt alvast voor om het afval in de grond te steken. “Er is een brede internationale consensus dat hoogactief en/of langlevend afval enkel diep onder de grond geborgen kan en mag worden”, klinkt het daar. “Er is geen enkel redelijk alternatief.”

Waar dat zal gebeuren, wanneer en op welke wijze, is nog niet beslist. Het voorstel zit nog in de allereerste fase en is dus nog niet heel concreet. De publieksraadpleging is dan ook beperkt tot algemene vragen als ‘Gaat u akkoord met het voorgestelde systeem van geologische berging?’ en ‘Gaat u akkoord met het voorstel om dit uit te voeren op Belgisch grondgebied?’, gevolgd door een mogelijkheid om opmerkingen toe te voegen.

“Over kwesties als de locatie zullen we in een latere fase een maatschappelijke dialoog opstarten”, zegt Marc Demarche, directeur-generaal van Niras.

Niras belooft dat de reacties van de bevolking verwerkt zullen worden in het voorstel aan de federale regering. Want zij beslist uiteindelijk wat er met het afval zal gebeuren. Het zal wel nog vele tientallen jaren duren alvorens er effectief radioactief afval ondergronds geborgen zal worden.

Twee bedenkingen

Men kan zich de vraag stellen of het opportuun is om over een louter technische vraag een volksbevraging moet houden. Men vraagt de bevolking ook niet uit welk soort materiaal een brug of een wegdek moet gemaakt worden. Dat soort vragen worden best beantwoord door experten.

Bovendien kan men zich de vraag stellen bij de organisatie van deze bevraging. Als NIRAS zelf betrokken partij is als uitvoerder van de dumping en bovendien zelf een eigen voorkeur uitspreekt, kan men de bevraging beter laten organiseren door een onafhankelijke organisatie.

Bronnen: HLN NIRAS - bevraging

Be the first one to comment