Waarom een burgerlobby

Een burgerlobby, wat is het en waarom is het nodig ?

 

‘Een burgerlobby’ betekent letterlijk een groep burgers die gezamenlijk lobbyen voor hun belangen.  Met onze burgerlobby willen we de kloof tussen beleid en burger dichten, de politieke cultuur (coalitiecultuur,...) veranderen en de burger inspraak (lees: impact) geven in het beleid.

De representatieve democratie in België werkt namelijk niet goed. Er is grote kloof tussen het beleid en wat de burgers willen of verwachten.  Er is daarom een democratische en politieke vernieuwing nodig.