Brusselse gelote burgerraad wil huurinkomsten belasten

PRO Redactie • 26 december 2020
0 comments
2 likes

In oktober 2019 jaar stelde de Brusselse burgerbeweging Agora een burgerraad samen. Uit 6.000 Brusselaars werden 89 mensen geloot om deel te nemen. De bedoeling was om een aantal gezamenlijke voorstellen uit te werken aan de hand van zes ontmoetingsdagen. Vandaag stelt Agora de resultaten voor: negen aanbevelingen rond huisvesting, het thema dat de burgerraad in januari zelf had gekozen.

De negen voorstellen zijn verdeeld over vier categorieën: mensen in een precaire situatie, leegstand, de renovatie van huurwoningen en de regulering van de huurmarkt.  Projectpromotoren hebben ook input kunnen geven, maar zij hebben de voorstellen niet geschreven.  Zo wil de burgerraad een verhuurvergunning invoeren en de inkomsten uit AirBnb beter controleren en belasten.

Eerlijke belastingen

De raad wil ook verhuurders laten belasten op de werkelijke huur in plaats van het geraamd kadastraal inkomen. Daarmee sluit ze zich aan bij de kritiek van de Europese Commissie die België al verschillende keren op de vingers getikt heeft hiervoor. 

Leegstand

Wat dakloosheid betreft, pleit de burgerraad voor meer meer steun voor initiatieven die het principe van housing first volgen. De renovatie van huurwoningen wil de burgerraad stimuleren door publiek-private samenwerkingen.

De leegstand moet Brussel aanpakken door ze in kaart te brengen - door “één overheidsdienst die over voldoende mensen beschikt” - en door de leegstaande gebouwen opnieuw te gebruiken. Zo pleit de burgerraad - en uiteindelijk dus ook Agora - ervoor om de wet Onkelinx ook effectief toe te passen. Die wet geeft gemeenten de mogelijkheid om leegstaande gebouwen te gebruiken voor de opvang van daklozen. “Burgerverenigingen moeten leegstaande gebouwen kunnen renoveren in ruil voor een recht op tijdelijk gebruik”, klinkt het verder.

'Legitimiteit'

De eerste burgerraad kwam samen in november vorig jaar. Een tweede, derde en vierde bijeenkomst volgde begin dit jaar en toen kwam de coronacrisis. Agora zou de politieke adviezen van de burgerraad in april voorstellen, maar die deadline werd uiteindelijk niet gehaald. “Ik ben tevreden dat de burgerraad zich heeft rechtgehouden in moeilijke omstandigheden”, aldus Kennis.

Hij wil de volledige tekst met de negen aanbevelingen in het Brussels parlement indienen als resolutie. “Daarnaast kan elk voorstel het object zijn van parlementair werk. Er is bijvoorbeeld een voorstel over het oprichten van een huurbemiddelingsdienst. Dat kan leiden tot een voorstel tot ordonnantie”, gaat Kennis verder.

Als enige verkozene voor Agora zal Kennis wel de steun moeten vinden van de andere parlementsleden. Hoe hij dat wil doen, weet hij nog niet. “Ik verwacht dat de verschillende partijen zich per voorstel zullen positioneren volgens de partijlijn”, aldus Kennis nog. “Wel hoop ik dat we de coalitiecultuur kunnen doorbreken. Ik hoop dat de legitimiteit van het proces achter deze voorstellen tot steun aan beide kanten van de scheidingslijn zal leiden.”

Bron: Bruzz.be

Be the first one to comment