zelf georganiseerde inspraakmogelijkheden

Overheden

Er worden door gemeenten soms online platformen opgezet waarop burgers hun ideëen kunnen voorstellen. Treecompany en Citizenlab zijn de belangrijkste leveranciers.

Heel soms organiseert een gemeente ook een peiling. Dit gaat dan niet over een onderwerp dat de burger belangrijk vindt, maar over een onderwerp dat het gemeentebestuur zelf gekozen heeft.

Burgers

Ook burgers organiseren participatie en inspraak aan de hand van instrumenten zoals peilingen, petities, debatten en burgerraden. 

PRO de burgerlobby

PRO organiseert op dit platform gemengde burgerpanels waarop ze zich baseert voor haar programma. Daarnaast beschikt PRO over een online platform voor peilingen met de eID-kaart.