PRO Merchtem

Flexibel 8 leden

In de zomer van 2017 stelde Joris Verspecht dat hij zich als gemeenteraadslid niet langer kon vinden in de huidige gang van zaken in de Merchtemse politiek. Hij riep op om een nieuwe wind binnen Merchtem. Het werd een spreekwoordelijke voorzet voor verschillenden onder ons. We kunnen ons immers niet herkennen in de Merchtemse politiek en hebben het gevoel dat de Merchtemnaar zelden echt gehoord wordt. Samen hebben we een nieuwe politieke beweging opgericht: PRO Merchtem. Wat volgt, is geschiedenis.

Wij vinden het spijtig dat onze politici niet willen zien dat heel wat problemen in onze gemeente het gevolg zijn van verkeerd beleid, zonder te luisteren naar de burgers. Daarom wilden we niet bij de pakken blijven zitten en de zaken veranderen.

We willen een POSITIEF beleid voor Merchtem, Brussegem, Peizegem én Hamme.

  • Een positief beleid dat inwoners au serieux neemt.
  • Een positief beleid waarbij niet het gezicht van de politicus belangrijk is, wel zijn/haar visie.
  • Een positief beleid dat in gesprek durft gaan met haar inwoners, ook als er strubbelingen opduiken.
  • Een positief beleid dat samen met verenigingen, actiecomités, min-achttienjarigen, ouderen, …, kortom SAMEN de toekomst van Merchtem wil bepalen.
  • Een positief beleid met aandacht voor alternatieve vormen van wonen, zoals vb. dubbele wooneenheden en dat o.a. ook leegstand wil aanpakken.
  • Wij willen er voor zorgen dat onze kinderen in Merchtem kunnen blijven en er nog willen wonen.

Facebook    Mail

Group Tags

Afdeling

Vlaams Brabant