Welkom bij PRO.

Wij zijn een verzameling van lokale burgerbewegingen, die zich groeperen om ook op nationaal niveau het beleid terug naar de mensen te brengen.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, werden er in vele gemeentes burgerlijsten opgericht door geëngageerde burgers die los van de nationale partijen een beleid willen uittekenen. Om ook op het nationale beleid te kunnen wegen, groeperen wij nu deze lokale burgerbewegingen.

sign
about

N-VA Krijgt Meer Subsidies Dan Heel het Budget Cultuurparticipatie

N-VA Krijgt Meer Subsidies Dan Heel het Budget Cultuurparticipatie

Als neoliberale partij schermt N-VA kwistig met de term ‘subsidieslurper’ tegen alles en iedereen die financiële steun krijgt van de overheid. Want neoliberalen vinden dat de overheid slechts een minimale rol mag hebben in de samenleving.

figure figure

Onze Kandidaten

Wij gaan ervoor in Mei 2019!

De sleutels tot succes: Onze ethische waarden

Anders dan de klassieke nationale partijen, willen wij deze waarden hoog houden.

  • Transparant beleid en bestuur
  • Inspraak van de burgers
  • Professionalisme van verkozenen
  • Positieve ingesteldheid
  • Rechten én plichten
  • De samenleving staat centraal
  • Positieve toekomst voor mens én planeet
Onze ethische waarden

Samen leven. Samen besturen.

Samen leven. Samen besturen. Ik ben PRO.
figure

Ik ben PRO,
word jij ook PRO?