Welkom bij PRO.

Wij zijn een verzameling van lokale burgerbewegingen, die zich groeperen om ook op nationaal niveau het beleid terug naar de mensen te brengen.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, werden er in vele gemeentes burgerlijsten opgericht door geëngageerde burgers die los van de nationale partijen een beleid willen uittekenen. Om ook op het nationale beleid te kunnen wegen, groeperen wij nu deze lokale burgerbewegingen.

sign
about

CD&V, Open Vld en sp.a zijn vandaag alleen bezig met zichzelf, niet met u

CD&V, Open Vld en sp.a zijn vandaag alleen bezig met zichzelf, niet met u

De kiezer heeft zijn partij op 26 mei een draai om de oren gegeven, maar zou Bart De Wever zich ooit almachtiger hebben gevoeld dan sindsdien? De Wever draait aan alle knoppen, trekt aan alle touwtjes en houdt Vlaanderen aan het lijntje. Hij en hij alleen beslist over de tergende timing van de Vlaamse regeringsvorming. Hij en hij alleen beslist of hij die regering zelf zal leiden. Hij en hij alleen beslist wie er van die regering deel uitmaakt. Open Vld? CD&V? Sp.a? Voor twee van hen zal hij als een Romeinse keizer de duim omhoogsteken. De derde zal in zijn ogen geen genade vinden. Wie dat wordt? We weten het niet. Zou hij er zelf al uit zijn, de keizer?

figure figure

Onze Kandidaten

Wij gaan ervoor in Mei 2019!

De sleutels tot succes: Onze ethische waarden

Anders dan de klassieke nationale partijen, willen wij deze waarden hoog houden.

  • Transparant beleid en bestuur
  • Inspraak van de burgers
  • Professionalisme van verkozenen
  • Positieve ingesteldheid
  • Rechten én plichten
  • De samenleving staat centraal
  • Positieve toekomst voor mens én planeet
Onze ethische waarden

Samen leven. Samen besturen.

Samen leven. Samen besturen. Ik ben PRO.
figure

Ik ben PRO,
word jij ook PRO?