Welkom bij PRO.

Wij zijn een verzameling van lokale burgerbewegingen, die zich groeperen om ook op nationaal niveau het beleid terug naar de mensen te brengen.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, werden er in vele gemeentes burgerlijsten opgericht door geëngageerde burgers die los van de nationale partijen een beleid willen uittekenen. Om ook op het nationale beleid te kunnen wegen, groeperen wij nu deze lokale burgerbewegingen.

sign
about

REGEERAKKOORD VOORZIET OOK DEMOCRATISCHE HERVORMINGEN

REGEERAKKOORD VOORZIET OOK DEMOCRATISCHE HERVORMINGEN

Renew Belgium haalt slag thuis

De voorbije maanden schuimden de Franstalige burgerverenigingen binnen Renew Belgium de partijhoofdkwartieren af van de Waalse politieke partijen met onze eis tot meer inspraak en politieke vernieuwing. Ze kregen daar overal voorzichtige positieve antwoorden, maar de lobbyronde blijkt nu dus vruchten af te werpen. Felicitaties voor onze Franstalige zusterbewegingen binnen Renew Belgium!

De sleutels tot succes: Onze ethische waarden

Anders dan de klassieke nationale partijen, willen wij deze waarden hoog houden.

  • Transparant beleid en bestuur
  • Inspraak van de burgers
  • Professionalisme van verkozenen
  • Positieve ingesteldheid
  • Rechten én plichten
  • De samenleving staat centraal
  • Positieve toekomst voor mens én planeet
Onze ethische waarden

Samen leven. Samen besturen.

Samen leven. Samen besturen. Ik ben PRO.
figure

Ik ben PRO,
word jij ook PRO?