David Van Reybrouck pleit voor gelote burgerraad mét preferendum

PRO redactie • 13 januari 2022
0 comments
0 likes

Van David Van Reybrouck is geweten dat hij kritisch staat tegenover bindende referenda.  In een uiteenzetting voor de Universiteit van Leiden sprak hij een vurig pleidooi uit voor het klimaat.  Hij lijkt daarbij te evolueren naar meer directe democratie.  Zo pleitte hij tijdens zijn rede voor een gelote burgerraad gevolgd door een preferendum. Een preferendum is een referendum met echte keuzes in plaats van enkel ja of nee.  Gelote burgerraden moeten zorgen voor kwaliteit, een preferendum zorgt voor de democratische legitimiteit.  Een standpunt waar PRO zich in kan vinden.

In zijn pleidooi lanceerde hij ook het idee van een carbonbegroting: bij de jaarlijkse opmaak stelt zich dan de vraag ; hoeveel ton CO2 mogen we dit jaar nog uitstoten. Hoe gaan we dat doen ? In het verlengde daarvan pleitte hij voor een carbonportefeuille per burger.

Hij wijst ook op het hobbelig parcours van inspraak in de westerse democratiën.  Frankrijk heeft bijvoorbeeld een teleurstellende ervaring met gelote burgerraad omdat slechts een deel van de resultaten van de klimaatconferentie effectief door het parlement werden goedgekeurd.

Tenslotte haalde hij het idee aan voor een gelote burgerraad op wereldschaal.  “Waar is de plek waar de wereldbevolking als wereldbevolking kan spreken, niet als naties met elkaar, want ook de VN is een organisatie waar naties met elkaar spreken, niet burgers.”  Er is dus effectief al een global assembly rond klimaat op touw gezet;  de burgers werden per sattelliet geloot op basis van de dichtheid van de bevolking. Bij de punten werden vervolgens een zestal mensen willekeurig gekozen op straat.  Zo had men een staal van 700 mensen waaruit men dan geselecteerd heeft om een representatief staal te krijgen op basis van geslacht, leeftijd en houding ten aanzien van klimaat.  Ze willen de oefening herhalen en tegen 2030 willen ze er 10 miljoen mensen betrekken.

Bron: Youtube

Be the first one to comment