De EU moet opkomen voor democratie op het wereldtoneel

De EU is een economische grootmacht, maar ze gaat er procentueel op achteruit in de wereld. 

PRO vindt dat de EU haar rol als economische grootmacht niet enkel voor eigen economische of geopolitieke belang moet gebruiken, maar ook en vooral voor een morele missie.  

Zij moet er naar streven dat democratische normen en waarden een mondiaal gemeengoed worden én ook gehandhaafd en gerespecteerd worden. Niet enkel door passief te bepleiten, maar ook door ze actief af te dwingen bij onderhandelingen en in akkoorden.

VN vetorecht afschaffen ofwel minstens negeren

Na het vertrek van het VK uit de EU is Frankrijk nog de enige lidstaat met een vetorecht in de VN-Veiligheidsraad.  En Frankrijk gebruikt haar vetorecht al lang niet meer, ze wil het afschaffen. 

De vier andere grootmachten misbruiken hun vetorecht al decennia lang ten behoeve van hun geopolitieke agenda met alle gevolgen vandien: de VN grijpt niet in in militaire conflicten omdat VN-resoluties in die zin telkens worden tegengehouden middels het vetorecht.  Rusland en de VS mogen zo ongestoord het Midden-Oosten oppoken, de gevolgen (vluchtelingenstroom) zijn voor Europa.

Het is genoeg geweest.  De EU moet als grootmacht met één stem spreken.  De EU kan beginnen met het vetorecht te negeren. Dit betekent dat resoluties die de Veiligheidsraad met een meerderheid aanneemt sowieso gelden voor de EU en door de EU lidstaten zullen uitgevoerd en/of gerespecteerd worden.  In die nieuwe context kunnen EU leden dan zelf nieuwe resoluties voorleggen.

Instrumenten van de VN uitbreiden

De VN moet niet enkel militaire tussenkomsten gebruiken, maar ook economische en diplomatieke sancties.

Een eigen EU-leger en dan uit de NAVO

Het wordt tijd dat de EU zich niet meer voor de kar laat spannen van de VS in militaire conflicten.  De EU moet zich met een eigen leger nog enkel inpassen in een mondiaal militair kader, met name de VN. 

De NAVO is na de koude oorlog minder relevant geworden.  Met een eigen EU-leger wordt het NAVO-lidmaatschap overbodig en kunnen de EU-leden uit de NAVO stappen.