Vlaams en federaal beleidsniveau

Bindende referenda

Burgers moeten beleid kunnen bijsturen door middel van bindende referenda zoals in Zwitserland. Daar worden referenda uitgelokt door politieke partijen en door maatschappelijke organisaties.

Er zijn echter ook een aantal brede maatschappelijke thema's die door de huidige politieke generatie genegeerd worden of waar ze in is mislukt. Deze zijn niet te vatten in één ja/nee vraag. Deze willen we daarom laten bestuderen door een gelote burgerraad die dan voorstellen doet.  Alle burgers kunnen ze dan vervolgens goed of afkeuren in een volksraadpleging of referendum. Dit naar het voorbeeld van Ierland.

We denken hierbij bijvoorbeeld aan de staatsstructuur, de wooncrisis, zinloos geweld en de demografie

Burgerbegroting

Ook de Vlaamse en federale begrotingen willen we op deze manier laten bekijken door een gelote burgerraad.  En de voorstellen vervolgens laten goed of afkeuren door de burgers.

Onze voorstellen

Los van deze referenda doen we zelf ook voorstellen (die uiteraard eveneens kunnen bijgestuurd worden door een referendum). 

Migratie en asiel

Klimaat en milieu

Energie

Veiligheid en justitie

Integratie en samenleven

Ethiek en religie

Economie; eigen woning gezocht

Fiscaliteit