Gemeenteraadsverkiezingen 2024: PRO trekt ten strijde tegen netwerkcorruptie

PRO redactie • 18 april 2023
0 comments
2 likes

PRO is een netwerk van lokale onafhankelijke partijen zonder link met een nationale partij, omdat ze een andere politiek willen.  Hoe een lokale politiek en democratie er dan moet uitzien, werd de voorbije maanden voorbereid en op de algemene vergadering van 25 maart aangepast en goedgekeurd.

Eerlijke politiek

PRO wil in de eerste plaats een eerlijke politiek.  Zo wil PRO de particratie afbouwen (met meer scheiding der machten – lees: scheiding tussen gemeenteraad en schepencollege), belangenvermenging vermijden en de immocratie aanpakken, onder andere door meer transparantie en meer (interne en externe) controle.  En het is nodig; onze PRO afdelingen in Merchtem en Meise weten wat het is om te moeten werken in een gemeenteraad waar kleine dorpspolitiek de regel is. 

Meer inspraak

Daarnaast wil PRO meer inspraak voor de burger met gelote burgerraden en volksraadplegingen want Vlaanderen loopt achter op dat vlak. Volgens het gemeentedecreet moet elke gemeente een participatiereglement hebben, maar dat is lang niet het geval. Bovendien ontbreken in de bestaande participatiereglementen echte inspraakinstrumenten zoals volksraadplegingen en gelote burgerraden. De politici houden het graag bij het ongevaarlijke 'participatie'. PRO voorziet ook een model participatiereglement met al het beste uit bestaande participatiereglementen dat als inspiratie kan dienen voor lokale onafhankelijke partijen die ook een andere politiek willen. 

Eerlijke verkiezingen

Tenslotte wil PRO eerlijke verkiezingen – lees: de afschaffing van het imperialisysteem dat grote partijen bevoordeelt – en de afschaffing van de kiesdrempel. Een verkozen orgaan moet in de eerste plaats representatief zijn. Al de rest zijn praatjes en foute argumenten.

Alle concrete programmapunten staan in de uitgebreidere programmatekst.

Files