Eerlijkere en lagere fiscaliteit

 

In 2013 werd een bevraging gedaan naar het fiscale rechtvaardigheidsgevoel, vooral bij cijferberoepen, al bleek het verschil met niet-professionals niet zo groot. Daaruit bleken standpunten die men allang kent, maar nu bevestigd ziet, zoals de fiscale wetgeving die te complex is en de belastingdruk die te hoog is. De Belg wil daarom niet weten van een btw-verhoging om een lagere personen-en/of vennootschapsbelasting te compenseren. Dat mensen de belastingtarieven progressief willen laten stijgen is toch markant en een duidelijke vingerwijzing naar de voorstanders van een vlaktaks (slechts één tarief voor zowel hoge als lage inkomens).

De resultaten van andere bevragingen over fiscaliteit lijken op een reactie van een meerderheid tegen een begoede minderheid. Zo is men voor een vermogens(winst)belasting (terwijl we toch al onroerende vermogensbelastingen hebben), wil men bedrijfswagens zwaarder belasten en wil men een Tobintaks op financiële transacties. Deze meerderheid  voelt zich duidelijk verongelijkt door de vele ontwijkingsmogelijkheden en gunstregimes die bepaalde minderheden genieten door middel van succesvolle lobbystrategieën. Zo is de meerderheid best bereid om de vennootschapsbelasting te verlagen op voorwaarde dat men de achterpoortjes dichtdoet.

PRO wil de publieke opinie hierin volgen om de lasten op arbeid te kunnen verlagen.