Eigen woning: blind gezocht #wooncrisis

Flexibel 2 leden

Waarom is een gelote burgerraad nodig ?

Wonen wordt hoe langer hoe duurder, zowel voor huurders als voor eigenaars. Het aantal mensen dat een eigen woning kan verwerven, daalt daardoor jaar na jaar. 

De oorzaken van de prijsexplosie zijn duidelijk. De vraag naar woningen stijgt door de bevolkingstoename en door een toenemend aantal speculanten op de woningmarkt (kopen en verhuren is nog altijd rendabel). Het aanbod aan woonruimte blijft echter nagenoeg constant door de betonstop.  Men wint enkel woonruimte door in de hoogte te bouwen (appartementisering van dorpscentra).

Over dit probleem is er echter geen politiek debat.  Dat komt omdat elke partij het niet zitten om te raken aan één of meer van de drie factoren hierboven; demografie, speculatie, betonstop.  Liberalen (open vld & nv-a) willen de speculanten gerust laten, linkse partijen willen de betonstop niet loslaten. En niemand lijkt daarenboven zin te hebben om een visie rond demografie te vormen.

Een paar vragen en bedenkingen

1. Kunnen huursubsidies niet beter gebruikt worden om woningen in eigendom te verwerven door de overheid ? Want op deze manier gaan huursubsidies gewoon naar de eigenaars.

 

Group Tags