Twee op drie -35-jarigen kunnen geen eigen woning kopen: “De immomarkt zit op slot voor jonge mensen”

PRO Redactie • 22 mei 2021
0 comments
0 likes

Voor twee op de drie mensen tussen 21 en 35 jaar die vandaag geen woning hebben, is het kopen van een eigen woning een onbereikbare droom. Dat blijkt uit een onderzoek van Immotheker Finotheker. “De woningmarkt zit op slot voor jongeren”, waarschuwt het adviesbureau. De gemiddelde leeftijd waarop we onze eerste woning kopen, is gestegen naar 42 jaar.

In 2011 maakten mannen en vrouwen tussen 21 en 35 jaar nog 61 procent uit van de klanten die via Immotheker Finotheker leenden voor hun eerste woning. Tien jaar later is dat aantal gedaald naar 41 procent. De gemiddelde leeftijd om een eerste woning te kopen is gestegen naar 42 jaar.

Een zorgwekkende evolutie die we al langer zien, zegt bestuurder John Romain. “We moeten onze jongeren een perspectief kunnen bieden. Want als ze de aankoop van een eigen woning almaar moeten uitstellen, dan dreigen ze vroeg of laat helemaal af te haken. Dat kan een dramatisch effect hebben op de armoedecijfers in ons land. Het is intussen al meermaals aangetoond dat wie als 65-plusser geen eigen woning heeft, een veel grotere kans heeft om in de armoede verzeild te geraken.”

Nooit huis kopen

In bijkomend onderzoek van iVox bij 2.000 Belgen geeft 43 procent van de 21- tot 35-jarigen aan vandaag eigenaar te zijn van een eigen woning. Erger is dat 64 procent van de groep die geen eigendom heeft, aangeeft dat een eigen woning kopen om financiële reden onmogelijk is. Tien procent van hen acht de koop van een eigen huis of appartement zelfs in de toekomst niet haalbaar.

“De forse prijsstijgingen zijn een probleem voor jongere kopers, nu de Nationale Bank ook een hogere eigen inbreng oplegt. Wie koopt en leent heeft daardoor in 2020 een eigen inbreng op tafel gelegd die een derde hoger is dan het jaar voordien”, zegt Romain.

Steun van ouders

Van die jongvolwassenen gelooft 24 procent dat een eerste huis kopen in de toekomst erg moeilijk wordt, en 51 procent noemt het onmogelijk zonder hulp van ouders of familie. “Drie op de tien huren, één op vier woont nog thuis en wij zien dat ouders steeds vaker financieel bijdragen aan de koop van een eerste woning”, zegt Romain.

Hij roept de overheid dan ook op in te grijpen. “Om te beginnen moeten starters – die minder kapitaal kunnen investeren – gemakkelijker meer dan 90 procent van het aankoopbedrag kunnen lenen bij de banken, zonder daarvoor gepenaliseerd te worden met een hogere intrestvoet. Dat is mogelijk met een overheidswaarborg, of de overheid kan ook zelf startersleningen verstrekken. Bovendien moeten starters ook makkelijker leningen kunnen afsluiten met een looptijd van 30 jaar.”

Meer starterswoningen aanbieden zou ook helpen. “Daarvoor pleit Immotheker Finotheker voor een verdere verlaging van de verkooprechten voor starterswoningen en hogere verkooprechten voor wie al een woning heeft. De droom van een betaalbare woning komt in het gedrang als we niet snel ingrijpen.”

Bron: Nieuwsblad

Be the first one to comment