Europa wil dat verhuurders meer belastingen betalen

PRO Redactie • 1 mei 2021
0 comments
0 likes

In afwachting van een degelijke begroting vraagt de Europese Commissie ons land komaf te maken met het achterhaalde kadastraal inkomen.

Het jaarlijkse rapport van de Europese Commissie over de sociaaleconomische toestand van België leest als een ­catalogus van evergreens. Een greep: de productiviteit moet ­hoger, zo ook de werkzaamheidsgraad en de investeringen, de belastingdruk op arbeid ligt nog steeds te hoog, de vergrijzing drukt op de publieke financiën, enzovoort. Wat dat laatste betreft, kan de Commissie alleen haar eerdere oproep herhalen om snel een volwaardige begroting in te dienen voor 2020. Zo niet, dan dreigt de Europese budgettaire leiband.

In afwachting doet de Euro­pese Commissie in haar rapport een opvallend, zij het ook al berucht, budgettair voorstel, namelijk om de reële huuropbrengsten te belasten. Zo stelt ze scherp op een van de heiligste huisjes in de fiscaliteit. Woningen die worden verhuurd op de privémarkt, worden immers niet op de werkelijke huur belast, maar wel op een forfaitair bedrag. Dat is gelijk aan 140 procent van het ­geïndexeerde kadastraal inkomen.

Dat kadastraal inkomen (KI) zou het jaarlijks netto-inkomen van de private huur moeten weerspiegelen, maar blijkt vandaag ver van de werkelijke huurprijzen af te wijken. Het KI is dan ook sinds 1975 niet meer herzien. De huur­opbrengst van woningen ligt volgens de Commissie gemiddeld vier tot vijf keer hoger.

Buitenlands vastgoed al zwaarder belast

 Huuropbrengst van woningen ligt vol­gens Commissie vier tot vijf keer hoger dan kadastraal inkomen

Vastgoed dat verhuurd wordt in het buitenland, wordt trouwens al tegen 60 procent van de reële verhuurprijs belast. Het gevolg is dat Belgen met vastgoed in het buitenland fiscaal onguns­tiger behandeld worden dan Belgen met vastgoed in eigen land, waarvoor België al door het Europees Hof van Justitie op de vingers werd getikt.

Als binnenlands vastgoed op eenzelfde manier belast wordt binnen de personenbelasting, zou dat de overheid volgens de Commissie jaarlijks 0,15 procent bbp extra inkomsten opleveren, omgerekend circa 730 miljoen euro. Eerdere schattingen liepen op tot 1,4 miljard euro, een ­bedrag dat de SP.A voor deze hervorming had ingeschreven in haar recentste verkiezings­programma.

Dat is geld dat volgens de Commissie nu vooral naar de hoogste inkomens vloeit. De hervorming lijkt de Commissie een te verantwoorden extra vermogens­heffing, al waarschuwt de in­stelling ook voor de mogelijke ­effecten op de huurprijzen en de vastgoedmarkt.

Klimaatmaatregel

 Idee duikt nu en dan op, maar sterft vaak snelle dood in vooruitzicht van fel protest van eigenaars en huurders die de rekening betalen

Ook de Hoge Raad van Financiën viseert het KI in zijn nog te finaliseren rapport over de personenbelasting. De Raad wil de vrijgekomen centen aanwenden om de lasten op arbeid verder te verlagen. De Commissie ziet een andere optie. Ze wil de belasting­verhoging koppelen aan nieuwe fiscale aftrekken voor de renovatie en onderhoud van huur­woningen. Dat moet zwartwerk in de bouw tegengaan – er zijn facturen nodig om in te kunnen brengen – en moet het Belgisch patrimonium energiezuiniger maken.

Goed voor klimaat en begroting, zo luidt het oordeel. Maar minder goed voor de populariteit, oordelen nogal wat politieke partijen, de liberalen traditioneel op kop. Het idee duikt nu en dan wel op, maar sterft even vaak een snelle dood in het vooruitzicht van fel protest van eigenaars en de kritiek van huurders dat zij uiteindelijk de factuur doorgeschoven zullen krijgen.

In 2015 dook de discussie op binnen de regering-Michel. Toenmalig minister van Financiën ­Johan Van Overtveldt (N-VA) smoorde het debat door ‘een ­studie’ te bestellen. Vervolgens verdween de kwestie van de radar. Afwachten of de Europese Commissie het opnieuw op de agenda krijgt.

 

Bron: De Standaard

Be the first one to comment