Programma

PRO vormt in eerste instantie zelf haar meningen en geeft daarmee richting aan haar beleid. 

Voor belangrijke maatschappelijke zaken toetst ze haar mening aan het maatschappelijk draagvlak.

PRO laat haar mening bijsturen door een afwijkend resultaat van een inspraaktraject (peiling, volksraadpleging,... )