Coronacrisis slaat gat in begroting: 12 miljoen euro minder inkomsten

Els Janssens • 15 december 2020
Nieuws in groep PRO Zaventem
0 comments
0 likes

De coronacrisis weegt financieel zwaar door in Zaventem. De gemeente haalt jaarlijks heel wat inkomsten uit luchtavengerelateerde activiteiten. “Die vallen weg door de crisis. In totaal zullen we 12 miljoen euro minder belastingsinkomsten ontvangen dan voorzien”, zegt schepen van Financiën Bart Dewandeleer (CD&V). Toch snoeit de gemeente niet in geplande investeringen en verhoogt het de belastingen voor inwoners niet.

Zaventem ontvangt jaarlijks zo’n 10 miljoen euro aan belastinginkomsten die verbonden zijn met de activiteiten op de luchthaven. Het gaat dan over de onroerende voorheffing die Brussels Airport bijdraagt, maar ook over de belastingen die parkeerbedrijven betalen voor parkingplaatsen en hotels per bezette kamer. Heel wat van die inkomsten vielen weg door de crisis. De gemeente berekent dat het verlies tegen 2025 oploopt tot zo’n 12 miljoen euro.

“Als gemeente heb je twee opties om dat verlies op te vangen: de belastingen verhogen of knippen in de investeringen. Wij kozen geen van beide”, zegt de schepen van Financiën Bart Dewandeleer (CD&V). “In deze tijden de belastingen verhogen voor onze burgers en bedrijven die het al moeilijk hebben, zou geen goed beleid zijn. Ook snoeien de investeringen zou betekenen dat we enkele belangrijke projecten zouden moeten schrappen.”

De investeringen blijven dus overeind. Het gaat onder meer investeringen in politie, brandweer, een sociaal huis, jeugdinfrastructuur en fietspaden. “Het gevolg is dat we de schuld wat trager zullen afbouwen dan voorzien, maar we hopen in 2025 terug op hetzelfde niveau te staan als vandaag”, besluit Dewandeleer.

Bron: RingTV

Be the first one to comment

challengeicon-comment_thickericon_finishedideaicon_in_progressicon-user