BOLT webinar - verslag

Yves Bruggeman • 24 February 2021

TECHNISCH

  1. Op elk moment moet er evenveel elektriciteit op het net gezet worden als dat er afgenomen wordt

Ver transport (van Spanje/Frankrijk naar Belgie) gebeurt via hoogspanning (Elia) – transport kortbij gebeurt via laagspanning (fluvius)

Vroeger: aanbod was constant (kernenergie) – vraag wijzigend

Nu : zowel wijzigende vraag als wijzigende aanbod (door hernieuwbare energie)

Oplossing: gedeelde productie en gedeelde opslag ipv individualistische productie/opslag ;

  • Een kerncentrale zet je niet zomaar op en af, een gascentrale wel
  • Vehicle on net: auto als extra opslagbatterij als mede-oplossing om fluctuerende vraag/aanbod
  • Vraagsturen in huis: even afschakelen warmtepomp/vriezer
  • Wijkbatterij is beter dan een huisbatterij ;
  • Waterstof als energiedrager: er is groot verlies van omzetting naar elektriciteit en omgekeerd maar de techniek wordt echter beter – vooral nuttig voor grote voertuigen zoals boten en treinen

Landen met transitie die ver staat, daar zijn vooral grote daken met zonnepanelen

FINANCIEEL

Lokale optimalisatie is goedkoper voor fluvius omdat er dan minder verkeer van elektronen via het hoogspanningsnet moet getransporteerd worden

Netbeheerders (laagspanning) zijn publiek, met name Fluvius in Vlaanderen (34 intercommunales)

= gemeenten zijn aandeelhouder en ontvangen zo inkomsten (dividenden)

Elia is eigenaar van hoogspanning

Fluvius weigert echter een korting te geven aan lokale productie/consumptie projecten terwijl zij geen hoogspanningstarief aan Elia moeten betalen.

Er zijn verschillende tarieven per intercommunale. Deze distributietarieven worden goedgekeurd door de vreg

JURIDISCH

EU wetgeving :

EU Groene energie markt met certificaten werkt niet ; oorzaak is dat je labels van groene energie kan kopen zonder de groene energie zelf te moeten kopen.

Bijv Ysland is 100% groen (warmte uit de grond), maar kan niet exporteren

Goedkope certificaten die je kan kopen – veel bedrijven kopen deze certificaten en ‘verkopen’ zo grijze stroom met het label groene stroom.

Federaal – regionaal :

Uitvoering van Europees ontwerp energiegemeenschappen die wel korting geven op lokale productie

Files

Be the first one to comment