De leegstand in de Lommelse handelspanden neemt toe: buy & rent

Gilbert Jonkers • 8 February 2020
Probleem in groep PRO Lommel
0 comments
0 likes

Leegstand is een fenomeen waar alle gemeenten mee te maken hebben, maar Lommel des te meer.  En dat ondanks dat we in de voorbije jaren waren opgeklommen tot derde sterkste handelscentrum in Limburg.

Bovendien lopen veel opgestarte projecten (zoals Mudhoven, Adelberg West, site Indekeu, stationsomgeving Kattenbos, Hoekske , Hoge Steden, voetbalstadion, Binnensingel, …), vertraging op of worden zelfs niet verdergezet.  Bijzonder jammer want kunnen de woon-en handelsfunctie van het centrum versterken.

Buy & rent

Gilbert Jonkers, eigenaar van de krantenwinkel Lektuurshop in het Dorp, maakt zich zorgen.  Hij vraagt zich af hoe de leegstandsheffingen momenteel geheven worden en welke plannen het gemeentebestuur heeft met de 500.000 € subsidie die door de Vlaamse regering is toegekend. 

PRO is voorstander voor een buy & rent beleid door de stad waarbij de stad aangekochte handelspanden voor een lange termijn verhuurt onder een contract van erfpacht.  Op deze manier kan je als overheid de lokale economie mee regisseren en kan je startende ondernemingen behoeden voor een kapot gespeculeerde vastgoedmarkt. 

Met een buy & rent beleid gaat PRO in tegen het neoliberale sales & lease back beleid van de laatste 40 jaar dat gevoerd is door de klassieke partijen en dat de samenleving verarmd heeft. 

Be the first one to comment