Electriciteitsmarkt

Flexibel 4 leden

Hoe moet de elektriciteitsmarkt eruit zien ?

Het energiebeleid is de voorbije 20 jaar een pijnlijke saga geworden door al het gelobby, het gebricoleer en de compromissen met een collectieve verantwoordelijkheid van de vijf klassieke partijen groen, n-va, ovld, sp.a en cd&v, als meerderheidspartij of als meestemmende oppositie.


Het financiële plaatje van de groenestroomcertificaten klopte niet. De kernuitstap werd on hold gezet en weer terug ingevoerd. Er gaan vervuilende gascentrales gebouwd worden. De turteltaks werd ingevoerd en weer afgevoerd. En vandaag wordt de regeling rond de terugdraaiende teller in de prullenbak gegooid; de vorige regering zag dit al voor de verkiezingen aankomen.

De Belgische en Vlaamse (politieke) overheid is daardoor onbetrouwbaar geworden, voor burgers en investeerders. 

Het verleden kunnen we niet veranderen, we kunnen als burgerlobby wel zoeken naar een marktconcept met draagvlak.

We nodigen sprekers uit om hun visie uiteen te zetten hoe een elektriciteitsmarkt eruit moet zien volgens hen.  Daarmee gaan we in dit burgerpanel aan de slag om een eigen visie te vormen. Interesse om mee te werken ? Contacteer ons via de knop 'deelnemen'

ReScoop Vlaanderen

BOLT webinar

Group Tags

Afdeling

Burgerpanel

Thema

energie