Meer democratie en inspraak in een gemeente

Flexibel 5 leden

Het doel van dit burgerpanel is hoe kan de democratie in een gemeente versterktkan worden. Daarmee bedoelen we  inspraak, participatie, transparantie, afbouw coalitiecultuur, integriteit, ...

Welke aanpassingen kan een gemeente zelf doen en voor welke aanpassingen moet het gemeentedecreet aangepast worden ? We willen ze allebei oplijsten.

 

Group Tags