Volksraadpleging Lanaken: geen vuurwerk meer op oudjaar

PRO redactie • 14 september 2021
0 comments
2 likes

In Vlaanderen gold tot december 2020 een vuurwerkverbod. Onder dat verbod konden gemeenten wel nog in uitzonderlijke gevallen de toestemming geven tot het afsteken van vuurwerk. De Vlaamse wetgeving is echter vernietigd door het grondwettelijk hof waardoor er momenteel geen Vlaams verbod meer geldt.

Gemeentebesturen zijn echter vrij om in hun eigen GAS-reglement een verbod op te nemen of het afsteken van vuurwerk te onderwerpen aan beperkingen. In de meeste gemeenten van Limburg gelden zo’n beperkingen. In 17 van de 42 Limburgse gemeenten geldt een totaalverbod.

Op www.deStemvanL.be kon elke inwoner 1 stem uitbrengen op één van deze twee mogelijkheden:

A. Een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren
Particulieren mogen geen vuurwerk meer afsteken. Alleen de gemeente zou dat nog kunnen, zij het gecontroleerd en in uitzonderlijke gevallen (bv. naar aanleiding van de opening van carnaval of naar aanleiding van een speciale nationale feestdag). Dat vuurwerk wordt dan afgestoken op één specifieke plaats in organisatie van de gemeente en wordt ruim op voorhand aangekondigd.

B. Het afsteken van vuurwerk door particulieren wél nog toelaten op oudejaarsavond
Particulieren mogen wel nog vuurwerk afsteken tijdens de overgang van oud naar nieuw van 23u (31 december) tot 1u (1 januari). Daarnaast kan de gemeente nog vuurwerk afsteken, maar alleen in uitzonderlijke gevallen (bv. naar aanleiding van de opening van carnaval of naar aanleiding van een speciale nationale feestdag). Dat vuurwerk wordt dan afgestoken op één specifieke plaats in organisatie van de gemeente en wordt ruim op voorhand aangekondigd.

Stemmen kon tot en met 12 september op www.deStemvanL.be via registratie met het rijksregisternummer. Elke inwoner vanaf 16 jaar kan 1 stem uitbrengen.

Te lage opkomst

1278 mensen namen deel aan de volksraadpleging (dat is 5,1 %) : 850 stemden voor een totaalverbod, 428 stemden voor een uitzondering op oudejaarsavond.  PRO is blij met het initiatief van het gemeentebestuur, maar heeft problemen met de organisatie zoals blijkt uit de lage opkomst. Het gemeentebestuur heeft te weinig campagne gevoerd om deel te nemen. We stellen ook vragen bij de toegankelijkheid tot de volksraadpleging die mbv de eid werkt; er zijn immers nog veel mensen die er niet mee vertrouwd zijn. De gemeente had daarvoor een aantal (popup) stembureaus moeten voorzien.

Het is nu aan de gemeenteraad om te beslissen. 

Bron: deStemvanL

Be the first one to comment