Europees parlement wil gelote burgers bij conferentie over toekomst EU

PRO redactie • 12 February 2020
0 comments
0 likes

Maar zullen de Commissie en de Raad wel volgen ?

Het Europees Parlement heeft op 15 januari besloten dat gelote burgers deel zullen uitmaken van de conferentie over de toekomst van de Europese Unie. De gelote burgers bepalen de agenda van de conferentie echter niet helemaal zelf, die zal gaan over hoe de EU daadkrachtiger en democratischer kan worden. Het zal gaan om twee- à driehonderd gelote burgers in zogeheten agora's: themagroepen waarin burgers qua sociaaleconomische status, leeftijd en herkomst een goede afspiegeling zijn van de EU als geheel, die in meerdere sessies zullen samenkomen. De sessies zullen plaatsvinden in verschillende Europese steden. Er zal een aparte agora zijn voor de groep jongeren en jongvolwassenen.

Toch een filter

Het resultaat van de gelote burgers, de eerste zuil, zal behandeld worden door de tweede van beide zuilen: de institutionele zuil. Deze wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Europese Raad (nationale regeringen) en de nationale parlementen. Zij zullen de aanbevelingen van de gelote burgers omzetten in concrete wetsvoorstellen en Europese verdragen. Ook regionale parlementen en organisaties van het maatschappelijk middenveld zoals vakbonden en milieuorganisaties zullen bij deze tweede zuil betrokken worden.

Tenslotte zullen de wetsvoorstellen weer worden voorgelegd aan de agora's met gelote burgers. De institutionele EU-zuil verplicht zichzelf de wetsvoorstellen in wetgeving om te zetten. Alle sessies zullen via live streams te volgen zijn, en alle documenten zullen openlijk toegankelijk zijn.

De eerste keer

Het is voor het eerst dat de EU voor haar besluitvorming zou gebruik maken van gelote burgers. Op 9 mei a.s. zal de conferentie van start gaan. Toen Ursula von der Leyen zich verkiesbaar stelde om Jean-Claude Juncker op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie, bracht ze een document naar buiten met daarin haar intenties. Von der Leyen is onder meer door Europarlementariërs verkozen op basis van dit programma, en daarin staat bij punt 6 dat Europese burgers deel moeten nemen aan een conferentie over de toekomst van Europa, die bij elkaar twee jaar moet duren. Ondertussen is het Europees Parlement aan de slag gegaan met een voorstel voor hoe die conferentie er in hún ogen uit zou moeten zien. Vervolgens reageert de Europese Commissie daar weer op, maar zijn het de ministers/regeringsleiders uit de lidstaten die het eens moeten worden over een gezamenlijk plan. Er is dus sprake van een zogenaamde 'trialoog' tussen EP, EC en Raad. Alleen de nationale parlementen kunnen uiteindelijk beslissen, althans: ze kunnen ja of nee zeggen op de overeenkomst van de Raad.

Zullen de Raad en de Commissie volgen ?

Op het moment van schrijven ligt het voorstel van de EC bij de Raad ('Council'); de ministers/regeringsleiders uit de lidstaten moeten er dus gezamenlijk op reageren en eventueel met een beter alternatief komen.

Bron: Die EU setzt auf Losbürger, Bürgerrat.de, TegenVerkiezingen.nl

Be the first one to comment