Petitie Renew Belgium voor gelote burgerraad rond democratie mét volksraadpleging

PRO Redactie • 16 February 2021

Burgerverenigingen uit de drie Gewesten hebben zich verenigd in Renew Belgium en richten zich samen tot het federale parlement met de vraag om werk te maken van de beloofde politieke vernieuwing.

In maart 2020 namen PRO, Collectif Citoyen en Agora Brussel al het initiatief om aan de Senaat een gelote burgerraad te vragen.  In juni sloten diverse andere burgerverenigingen zich daarbij aan.

De maanden daarop schuimden de Franstalige burgerverenigingen binnen Renew Belgium de partijhoofdkwartieren af van de Waalse politieke partijen met onze eis tot meer inspraak en politieke vernieuwing. Ze kregen daar overal voorzichtige positieve antwoorden, maar de lobbyronde bleek achteraf toch vruchten af te werpen.  In september beloofde de regering namelijk in haar regeerakkoord om nieuwe vormen van burgerparticipatie toe te laten.

Nu vijf maanden later herhalen de burgerverenigingen hun vraag, maar deze keer aan de Kamer voor volksvertegenwoordigers.  Zij lanceren daarvoor een petitie op het nieuwe online petitieplatform van de Kamer. Renew Belgium vraagt daarin dat de voorstellen ook ter stemming worden voorgelegd aan de bevolking.  Daarmee volgen ze de methode in Ierland, waar de bevolking in 2018 abortus legaliseerde op voorstel van een gelote burgerraad.  De burgerraad was er opgericht om voorstellen te formuleren rond thema’s waar de politici onderling geen akkoord over vonden.

Zo’n burgerraad is ook in België nodig.  De politieke partijen slaagden er namelijk de voorbije decennia niet in om een efficiënte en democratische constructie te creëren met draagvlak in de verschillende landsdelen.  Iedereen vindt dat de huidige constructie niet deugt, omdat ze te ingewikkeld en te duur is.

Ondertekenen kan hier met je eID-kaart

Be the first one to comment