Wat houdt de begeleiding van een burgerpanel in ?

Taken

          Voorbereiding van het traject

Inhoud ; scope aflijnen, informatie opzoeken, samenvatten en delen

          Experten en deelnemers zoeken en uitnodigen

          Meetings organiseren en modereren; zowel online als offline

Onderzoeksopdracht

De stagiair(e) neemt deel aan elke taak, hetzij passief als waarnemer, hetzij actief als uitvoerder.  De actieve rol wordt bepaald in overleg met de stagebegeleider.

De stagiair(e) maakt een SWOT-analyse over het traject van zijn/haar burgerpanel

De swot-analyse gaat over elke stap in het traject (zie taken) inhoud, communicatie, deelnemers, expertise, efficiëntie, output, problem solving, draagvlak…