15 september internationale dag van de democratie

PRO Redactie • 24 augustus 2021

Feesten geven uiting aan onze ­cultuur, aan gedeelde waarden en daarmee aan onze identiteit. Kijk naar de feesten die ik vier en je weet wie ik ben. Zowel in het privédomein als in het publieke domein.

Zo hebben de Verenigde Naties 15 september uitgeroepen tot de 'Internationale Dag van de Democratie' (International Day of Democracy).  De Dag is sinds 2007 in het leven geroepen door de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties. Met één reden: mensen laten beseffen hoe belangrijk het is dat ze in vrijheid hun stem kunnen laten horen.

Op deze dag wordt stilgestaan bij de toestand van de democratie in de wereld. Democratie is een proces en een doel dat alleen met volledige steun van de internationale gemeenschap een realiteit kan worden voor iedereen.  Ook voor PRO is democratie een doel en een voortdurend proces, in Vlaanderen, België, de EU en in de wereld.

Democratie is tenslotte ook een mensenrecht en is daarom vastgelegd in artikel 21, lid 3, van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat:

"De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert."

Bron: VN-resolutie

Be the first one to comment